Termeni și condiții de utilizare a site-ului DesireNet.ro, acest document se referă la condițiile de utilizare în care poate fi utilizat site-ul. Accesând sau utilizând acest site confirmați că sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare de mai jos.

Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal
Pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Precum și Drepturilor de Autor, reglementate de legislația română în vigoare ale site-ului. În situația în care după citirea termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului nu sunteți de acord cu conținutul acestora, vă rugăm să nu utilizați site-ul “DesireNet.ro”.

Regulile la Termeni și condiții enumerate mai sus pot fi revizuite și / sau modificate de Administratorul site-ului, oricând, în funcție de modificările legislative, fără a fi necesară notificarea prealabilă a vizitatorilor. Modificările sau schimbările vor intra în vigoare din momentul publicării pe acest site.

În cazul în care continuați să utilizați acest site, vom considera că ați acceptat pe deplin termenii și condițiile de utilizare a site-ului. Inclusiv modificările sau schimbările survenite. Intră în obligația dvs. să vă informați periodic asupra celei mai noi variante a termenilor și condițiilor de utilizare a website-ului.

Introducere Termeni și condiții

 1. Website-ul “DesireNet.ro”
 2. Accesul și utilizarea site-ului “DesireNet.ro”.
 3. Postarea de către utilizator.
 4. Declarație de garanție și limitarea răspunderii.
 5. Asigurare.
 6. Posibilitatea de a accepta termenii de utilizare.
 7. Politica de confidențialitate.
 8. Informații copyright.

1. Website-ul “DesireNet.ro”

Termeni și condiții sunt aplicabile tuturor utilizatorilor site-ului “DesireNet.ro”, incluzând utilizatorii care contribuie cu materiale video, audio, imagini, articole, informații sau alte materiale și servicii pe site.

Site-ul “DesireNet.ro” poate conține linkuri spre alte site-uri, care sunt proprietatea unor terți sau sunt controlate de terți, fără nicio legătură cu deținătorul acestui site. “DesireNet.ro” nu are niciun control și nu-și asumă responsabilitatea pentru conținutul, politicile sau practicile oricăruia dintre aceste terțe site-uri. Administratorul nu poate și nu va cenzura sau edita în niciun fel conținutul vreunui terț site.

Prin utilizarea acestui site, dvs. absolviți în mod explicit și necondiționat site-ul “DesireNet.ro” cât și administratorul de orice responsabilitate sau consecință ce ar rezulta din utilizarea de către dvs. a unui terț site. Prin urmare, vă recomandăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare a site-ului respectiv.

2. Accesul și utilizarea acestui site

“DesireNet.ro” vă dă permisiunea de a accesa și utiliza acest website în condițiile în care:
Veți respecta Termenii și Condițiile de Utilizare a acestui site și o faceți doar în interes personal și necomercial. “DesireNet.ro” își rezervă dreptul să oprească oricând oricare din facilitățile acestui website.

Nu veți copia sau distribui nicio parte din acest website în niciun fel de mediu, cu excepția cazurilor în care ați obținut în prealabil o autorizație scrisă de la administratorul website-ului sau site-ul a pus la dispoziție în mod explicit o opțiune pentru distribuirea conținutului (ex. Embedded).

Nu folosiți niciun sistem automat de accesare a acestui site și a conținutului său, incluzând dar fără a se limita la, “roboți”, “cititoare offline”, etc., care accesează website-ul într-o manieră ce trimite mai multe cereri către serverele “DesireNet.ro” într-o perioadă de timp, decât ar putea realiza o persoană în aceeași perioadă de timp, într-un mod rezonabil utilizând un web browser convențional.

“DesireNet.ro” permite totuși operatorilor de motoare publice de căutare să utilizeze anumite programe software pentru copierea de informații cu unicul scop de a creea în acele motoare de căutare indici ai conținutului website-ului, fără dreptul de cachuire sau arhivare a acestor informații. Sunteți de acord să nu colectați nicio informație personală de pe website, incluzând denumirile conturilor. Deasemenea, sunteți de acord să nu folosiți în scopuri comerciale sau publicitare sistemele de comunicare oferite pe site.

3. Postarea de către utilizator

“DesireNet.ro” vă permite încărcarea, găzduirea și publicarea de materiale video, audio, imagini și articole text, precum și postarea de comentarii și mesaje către alți utilizatori prin chat-ul online. Pentru mai multe detalii despre regulile de utilizare a camerelor de socializare, vedeți pagina Regulament.

Dvs. sunteți singura persoană răspunzătoare de materialele pe care le încărcați pe site și de consecințele postării sau publicării lor. În particular, dacă sunteți proprietarul unui drept de autor și considerați că vreun utilizator v-a încălcat dreptul de proprietate intelectuală, puteți trimite o notificare administratorului DesireNet.Ro, alături de următoarele elemente:

Termeni și condiții – Dețineți consimțământul scris și / sau permisiunea de a apărea pe website din partea fiecărei persoane identificabilă în materialele încărcate. Cu alte cuvinte, dețineți toate drepturile de autor aferente materialului încărcat. Informații corecte și complete necesare “DesireNet.ro” și administratorilor săi pentru a vă contacta – nume, adresă, număr de telefon și e-mail.

O declarație prin care să specificați faptul că utilizarea materialului / conținutului în maniera indicată nu este autorizată de proprietarul real al drepturilor de autor. În această declarație confirmați că informațiile incluse în notificare sunt reale, corecte și complete, și că, potrivit prevederilor Codului Penal privind declarațiile nesincere, declarați pe propria răspundere că sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului dreptului de autor ce pretindeți că a fost încălcat sau că sunteți proprietarul respectiv.

4. Declarație de garanție și limitarea răspunderii

În niciun caz “DesireNet.ro” și administratorii săi nu vor fi răspunzători față de dvs. pentru orice fel de daune directe, indirecte, accidentale, speciale, penale, punitive sau orice natură ce rezultă din orice:

Sunteți de acord ca utilizarea website-ului “DesireNet.ro” o faceți pe propriul dvs. risc. În măsură permisă de lege, “DesireNet.ro” și administratorii săi renunță la toate garanțiile, explicite sau implicite. În legătură cu website-ul și cu utilizarea acestuia de către dvs. și nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice.:

 • Întreruperea sau încetarea a transmisiilor dinspre sau către website-ul nostru.
 • Erori, greșeli, omisiuni sau lipsa de acuratețe a conținutului. Viruși, troieni sau alte elemente de genul acesta care pot fi transmise către sau prin site-ul nostru de către o terță parte.
 • Daune personale sau distrugeri de proprietate, de orice natură, protecția a datelor rezultând din accesul și utilizarea de către dvs. a site-ului și serviciilor oferite de către noi.
 • Acces neautorizat și / sau utilizare neautorizată a serverelor noastre și / sau a oricăror informații personale și / sau informații financiare stocate în acestea.
 • Alte erori sau omisiuni în orice parte a site-ului sau a conținutului încărcat, postat, transmis prin e-mail, sau făcut disponibil pe site-ul “DesireNet.ro” prin orice alt mod.

Administratorii acestui site nu garantează și nu-și asumă responsabilitatea pentru niciun produs, serviciu, website, hiper-link recomandat, promovat sau oferit de către o terță parte. Inclusiv bannerele de publicitate și / sau alte articole și postări de promovare sau orice alt fel de metode publicitare.

5. Termeni și condiții: Asigurare

Sunteți de acord să apărați, să garantați și să nu aveți niciun fel de pretenții, explicite sau implicite, față de “DesireNet.ro” sau administratorii săi. Să îi susțineți ca nerăspunzători în niciun fel față de orice fel de pretenții. revendicări, reclamații, daune, obligații, pierderi, responsabilități, cereri, costuri sau datorii.

Încălcarea de către dvs. a oricăror drepturi a unei terțe părți incluzând… fără a se limita la acestea, orice drept de proprietate intelectuală, de proprietate sau de confidențialitate. Orice pretenție care ar proveni din cauzarea unor daune unei terțe parți ca urmare a unui material postat de către dvs. pe website.

6. Posibilitatea de a accepta termenii de utilizare

Prin acceptarea Termeni și Condiții de Utilizare a site-ului afirmați că aveți peste 18 ani. Sau că sunteți minor cu capacitate extinsă de exercițiu și aveți consimțământul părintelui. Sau tutorelui legal și sunteți în măsură și competent să înțelegeți termenii, condițiile, obligațiile, afirmațiile. Responsabilitățile și garanțiile stabilite mai sus în acești Termeni și Condiții de Utilizare a site-ului. Deasemenea, prin acceptarea acestor Termeni și Condiții de Utilizare a site-ului declarați și vă asumați respectarea lor întocmai.

În orice caz, susțineți că aveți peste 12 ani, deoarece “DesireNet.ro” nu se adresează copiilor sub 12 ani. Dacă nu aveți minim vârsta de 12 ani, vă rugăm să nu folosiți site-ul “DesireNet.ro”.

7. Politică de confidențialitate

Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal. “DesireNet.ro” respectă confidențialitatea și intimitatea tuturor vizitatorilor și utilizatorilor care folosesc site-ul DesireNet.ro. Această Politică de Protecție a Datelor cu Caracter Personal conține informații importante referitoare la utilizarea și divulgarea informațiilor cu caracter personal colectate pe website. Citiți pe pagina „Politica de confidențialitate”.

Link-uri partenere ChatRomania

 • Socializam.com: Site-ul principal de chat-uri al rețelei de socializare prin chat.
 • RoIRCoP.Info: RoIRCoP este site-ul principal al serverului IRC Chat.

8. Informații Copyright

Acest site respectă drepturile creatorilor și speră că veți colabora cu noi în scopul formării unei comunități creative. Unde fiecare utilizator să aibă parte de o experiență plăcută în limitele legilor în vigoare. Drepturile de autor asupra operelor încărcate de utilizatori rămân la aceștia, DesireNet acționând doar ca un găzduitor al informațiilor respective.

Vă rugăm să rețineți faptul că decizia dacă și cum vă exercitați drepturile vă aparține în totalitate. “DesireNet.ro” și toți cei implicați în administrarea site-ului nu sunt responsabili pentru deciziile dvs.

ATENȚIE: Termeni și condiții cât și informațiile prezentate aici pe acest website nu reprezintă consiliere juridică. Prezentarea acestor informații se face exclusiv cu scopul informării dvs.